Práva CK

Také cestovní kanceláře mají svá práva

„Na pláži bylo tak teplo, že se tam nedalo vydržet.“
„Ke konci večeře již byly některé tácy poloprázdné.“
„Z balkonu jsem neviděla na celé moře.“

Obrací se na vás klienti s účelovými stížnostmi? My je za vás vyřídíme.

Po přijetí nového občanského zákoníku a kvůli medializaci pojmu „ztráta radosti z dovolené“ vzrostl počet stížností klientů cestovních kanceláří až o polovinu. Jenže stížnosti jsou často zcela účelové a neoprávněné. Cestovní kanceláře však v mnoha případech raději zaplatí požadovanou částku, a to i u neopodstatněných stížností, než aby riskovaly soudní spor nebo ztrátu renomé. Jsme tu pro to, abychom vás ochránili před účelovými reklamacemi ze strany vašich klientů a jednotlivé stížnosti kvalifikovaně posoudili. Odměna za naše služby přitom může být sjednána formou paušálu, nebo formou dílčí odměny za konkrétní případ.

Víte, že:

  • Sleva z ceny zájezdu přiznávána soudy za nemožnost koupání v moři zpravidla nepřesáhne 10–20 %?
  • Nárok na kompenzaci „ztráty radosti“ z dovolené je dle občanského zákoníku dán pouze ve velmi závažných případech, jako je zmaření či podstatné zkrácení zájezdu?
  • Klient cestovní kanceláře má na reklamaci zájezdu lhůtu 1 měsíc od skončení zájezdu?