S čím vám pomůžeme:

  • Posoudíme adekvátnost nároku, pokud klient reklamuje vadu zájezdu nebo požaduje odškodnění újmy za narušení dovolené (tzv. ztráta radosti z dovolené). Vypracujeme nebo vám doporučíme vhodnou odpověď na reklamaci ze strany klientů.
  • Zastoupíme vás v soudních sporech, včetně sporů s obchodními partnery a dodavateli služeb.
  • Zkontrolujeme nebo připravíme pro vás veškeré smlouvy v oblasti cestovního práva (s klienty, s dopravci, s hotely a dalšími ubytovateli, se zprostředkovateli služeb, pojistné smlouvy apod.).
  • Ošetříme správnost všeobecných obchodních podmínek.
  • Nabízíme dlouhodobou právní spolupráci i konzultace jednotlivých případů.